Poseta studenata Fakulteta tehničkih nauka

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u poseti Banatskom AranđelovuU sredu, 09. marta 2011. godine, grupa od stotinak studenata sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, departmana za arhitekturu i urbanizam, posetila je Banatsko Aranđelovo. Povod posete jeste pomoć studenata našoj mesnoj zajednici u izradi „Studije razvoja i rekonstrukcije centralne zone Banatskog Aranđelova“.

Problema u selu je mnogo, dok su sredstva kojima raspolaže MZ „Banatsko Aranđelovo“ više nego skromna. Tako se od sredstava mesnog samodoprinosa, na godišnjem nivou, prikupi približno 1,2 miliona dinara što je dovoljno samo  za funkcionisanje MZ.  Međutim, Savet MZ „Banatsko Aranđelovo“, na čelu sa Draganom Nedeljkovim, sa velikim entuzijazmom pristupa rešavanju postojećih problema ali i planira mnoštvo kapitalnih investicija, od kojih se ističu sledeće: rekonstrukcija vodovodne mreže, gasifikacija, asfaltiranje ulica, sanacija Doma kulture u Banatskom Aranđelovu i Podlokanju, izgradnja kapele u Podlokanju, izgradnja fiskulturne sale u dvorištu osnovne škole, izgradnja sportsko-rekreativnog centra „Banja“, izgradnja igrališta za decu u svim naseljima mesne zajednice i sl.

Naime, kako bi mesna zajednica Banatsko Aranđelovo mogla da konkuriše za određena, strogo destinirana, sredstva kod pokrajinskih sekretarijata ili republičkih ministarstava, neophodno je da poseduje prethodno spremnu projektnu dokumentaciju. U tom kontekstu Savet MZ očekuje od studenata arhitekture idejna rešenja za pomenute projekte, kako bi se stvorili bolji uslovi za život meštana.

Kako je naglasio profesor departmana za arhitekturu dr Darko Reba studenti će analizirati stanje u selu i konstatovati postojeće urbane elemente. Biće to polazna osnova za dalji rad. Takođe, profesor dr Reba je istakao da će zadatak studenata biti da utvrde pravce razvoja Banatskog Aranđelova u narednom periodu.

Inače, ovom prilikom Banatsko Aranđelovo su posetili studenti treće i četvrte godine studija, kao i doktorskih studija koji su predvođeni članovima Saveta MZ „Banatsko Aranđelovo“ imali priliku da posete park u samom centru Banatskog Aranđelova, kao i zgradu Osnovne škole, stadion fk „Slavija“, Dom kulture, pravoslavni hram, hostel Lovačkog društva „Fazan“, Spomen park, zatim Dom kulture i „Etno selo“, gdina Klepića, u Podlokanju, kao i istorijsko nalazište iz XI veka u Majdanu. Na kraju dana, za goste je priređen ručak u Lovačkom domu, kako bi se osvežili i okrepili nakon iscrpljujućeg dana.

Na samom kraju, profesor dr Darko Reba iskazao je svoje zadovoljstvo srdačnim prijemom i najavio dalju saradnju svoje visokoškolske ustanove sa MZ „Banatsko Aranđelovo“.

Imajući u vidu više nego skromna sredstva mesnog samodoprinosa, idejna rešenja koja će pripremiti studenti Fakulteta tehničkih nauka, departmana za arhitekturu i urbanizam, predstavljaće značajnu uštedu za budžet MZ „Banatsko Aranđelovo“.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment