Članovi Saveta MZ u poseti Fakultetu tehničkih nauka

Članovi Saveta MZ Banatsko Aranđelovo u poseti Tehničkom fakultetu

U sredu, 06. aprila 2011. godine, predsednik i potpredsednik Saveta MZ „Banatsko Aranđelovo“, Dragan Nedeljkov i Mira Acin, posetili su Fakultet tehničkih nauka, departman za arhitekturu i urbanizam, Univerzieta u Novom Sadu.

Pomenuta poseta predstavlja dalje produbljivanje saradnje naše mesne zajednice sa Fakultetom tehničkih nauka. Naime, delegacija mesne zajednice bila je gost profesora dr Darka Rebe i tom prilikom je pokušala da odgovori na sva dopunska pitanja koja će studentima pomoći prilikom izrade „Studije razvoja i rekonstrukcije centralne zone Banatskog Aranđelova“.

Podsećanja radi, studenti arhitekture sa prethodno pomenute visokoškolske ustanove će biti angažovani na izradi projektne dokumentacije za nekoliko kapitalnih investicija, koje  MZ „Banatsko Aranđelovo“ planira da realizuje u budućnosti.

Studenti će svojim idejnim rešenjima pomoći mesnoj zajednici, pre svega, da dođe do kvalitetne projektne dokumentacije sa kojom će biti u mogućnosti da konkuriše za sredstva kod pokrajinskih sekretarijata  ali i da zanačajno rastereti svoj skroman budžet.

Asistentkinja Marina Carević naglasila je, tom prilikom, da će studenti, u saradnji sa profesorom dr Rebom i asistentima, izraditi maketu Banatskog Aranđelova, kao i trodimenzionalni model našeg naselja. Isti ćemo predstaviti na internet prezentaciji MZ „Banatsko Aranđelovo“, dok će maketa biti izložena u prostorijama mesne zajednice.

Takođe, dogovorena je još jedna poseta studenata arhitekture Banatskom Aranđelovu, kako bi se prikupila dodatna foto i video dokumentacija neophodna za završetak pomenutih projekata.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment