Uskoro asfaltiranje Ulice Mihajla Pupina

Početak radova u ulici ''Mihajla Pupina''Opština Novi Kneževac je u proteklom periodu konkurisala kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za sredstva koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste se za finansiranje lokalne samouprave.

Pomenuti konkurs pružio je mogućnost za obezbeđivanje nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji. Ukupan iznos sredstava koji je bio namenjen za ostvarenje pomenutog cilja jeste 35 miliona dinara.

Od pomenutog iznosa, opština Novi Kneževac uspela je da dobije 3 miliona dinara za realizaciju projekta asfaltiranja ulica u našoj komuni.

Dobijena sredstva biće namenjena za uređenje, pripremu tla i asfaltiranje Ulice Mihajla Pupina u Banatskom Aranđelovu. Planirano je da se u pomenutoj ulici, najpre, izvrše radovi na pripremi terena, odnosno da se poravna zemljište, te postavi tvrda podloga kao priprema za asfaltni „tepih“.

Trenutno, izvođač radova preduzeće „Met-kom“ iz Kikinde, sprovodi radove na ravnanju podloge kao i na posipanju šljake po istoj.  Projektnom dokumentacijom je predviđeno da ulica bude široka 5 i dugačka 250 metara.

Ulica Mihajla Pupina je jedna od svega par ulica u Banatskom Aranđelovu koje nemaju tvrdu podlogu. Takođe, u pripremi je i izrada projektne dokumentacije za asflatiranje Ulice Vojvode Mišića (drugi deo od Ulice Vuka Karadžića).

Jedan od prioriteta u radu Saveta mesne zajednice, što potvrđuju pomenute aktivnosti, jeste i unapređenje infrastrukture Banatskog Aranđelova, jer je poboljšanje infrastrukture, bez dileme, neophodan preduslov za podizanje kvaliteta života svih meštana.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment