Rezultati popisa stanovništva

Popis  stanovništva 2011. godina

Rezultati nedavno sprovedenog popisa stanovništava u Republici Srbiji jasno ukazuju na negativan trend smanjenja broja stanovnika.

Iako se konačni rezultati popisa očekuju nakon 15. novembra 2011. godine, procenjuje se da je ukupan broj stanovnika u Srbiji smanjen za oko 270 hiljada.

Sudbinu smanjenja broja stanovnika, usled negativne stope nataliteta, kao i migracije stanovništva iz ruralnih ka urbanim sredinama, deli i opština Novi Kneževac.

Opštinska popisna komisija saopštila je preliminarne rezultate popisa u opštini Novi Kneževac, pa tako ukupan broj stanovnika u opštini danas iznosi – 11.568.

Kada je reč o broju stanovnika po naseljenim mestima, rezultati su sledeći: Novi Kneževac – 7.132, Banatsko Aranđelovo – 1.427, Srpski Krstur – 1.357, Đala – 850, Majdan – 210, Siget – 201, Podlokanj – 144, Filić – 133 i Rabe – 114 stanovnika.

Posmatrajući rezultate popisa iz 2002. godine, opština Novi Kneževac ima ukupno 1.407 stanovnika manje. Dok se broj stanovnika u mesnoj zajednici Banatsko Aranđelovo u periodu od 2002. do 2011. godine smanjio za 410.

Banatsko Aranđelovo tako danas ima 291, Podlokanj 73 i Siget 46 stanovnika manje u odnosu na prethodni popis iz 2002. godine.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment