Otpočelo prebrojavanje divljači

LU 'Kočovat' - Brojanje zečeva

Lovačko udruženje „Kočovat“ iz Banatskog Aranđelova otpočelo je sa redovnim prolećnim aktivnostima u svom lovištu.

Naime, u nedelju, 11. marta 2012. godine, organizovano je prvo od tri planirana prebrojavanja divljači, tačnije zečeva.

Lovci, željni dobrog druženja i izlaska u prirodu nakon duge zimske pauze, odazvali su se pomenutoj akciji u velikom broju.

Prebrojavanje zečeva vrši se u cilju projektovanja što potpunije slike o stanju u lovištu, odnosno kako bi se pouzdano znalo sa kolikom populacijom divljači uduženje raspolaže u okviru svog lovišta.

Sve prisutne članove LU „Kočovat“, na samom početku današnje akcije, pozdravio je predsednik udruženja Cvetko Jegdić.

Jegdić je podsetio lovce da je početkom godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima. Pravo na gazdovanje lovištem daje se na period od 10 godina a naše udruženje dobilo je priliku da u pomenutom vremenskom periodu gazduje lovištem na teritoriji mesnih zajednica Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe.

LU „Kočovat“ gazduje lovištem koje se prostire na površini od pribižno 10 hiljada hektara i obuhvata katastarske opštine Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe. U narednom periodu od 10 godina, odnosno u vremenskom periodu na koji LU dobijaju pravo da upravljaju lovištem nakon čega se dozvola obnavlja, brinućemo o našem lovištu najbolje što umemo jer smo na sebe preuzeli tu obavezu. U tom cilju, nastojaćemo da, između ostalog, vodimo preciznu evidenciju o populaciji zečije, srneće, fazanske i druge divljači. Tako ćemo stvoriti jasnu predstavu o bogatsvu kojim raspolažemo, što je posebno važno nakon katastofalnog požara koji je opustošio Kočovat, možda i najbolji deo našeg lovišta

– rekao je tom prilikom Jegdić.

I pored činjenice da je dan bio vetrovit i poprilično hladan, lovci su bili odlično raspoloženi, podgrevajući atmosferu čuvenim lovačkim anegdotama.

Takođe, akcije prebrojavanja zečije divljači predstavljaju i odličnu priliku da lovci odrade deo svojih obaveza koje imaju prema Lovačkom udruženju, te najavljuju da će se rado odazvati i narednim akcijama ovog tipa.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment