Arhiva za 12. marta 2012.

Borba za "naftnu rentu"

Naftna bušotina

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina, poznatija pod nazivom „rudna renta“ je značajan prihod u budžetu izvesnog broja severnobanatskih opština, u kojima se nalazi najveći deo postrojenja NIS-a za eksploataciju nafte i gasa u Srbiji.

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina, odnosno „rudna renta“, jeste iznos koji se uplaćuje na osnovu prihoda koje „preduzeće ostvaruje od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina, određen na osnovu prihoda ostvarenog od neprerađene mineralne sirovine, ili od prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene sirovine“.

Sve do stupanja na snagu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima novembra prošle godine, naknada za izvađenu naftu i gas iznosila je 3 odsto, da bi zakonom bila povećana na 7 procenata.

Međutim, meštani Banatskog Aranđelova sumnjaju u validnost zvaničnih podataka NIS-a o količini izvađene nafte na teritoriji opštine Novi Kneževac, pa tako i u visinu „naftne rente“ , odnosno prihoda za koje smatraju da im po tom osnovu i pripadaju. opsirnije »

Share