Arhiva za 23. marta 2012.

Nove informativne table

Info tablaProteklih dana u opštini Novi Kneževac postavljeno je četrnaest informativnih tabli, koje će imati funkciju turističkog obeležja. Odnosno, planirano je da na informativnim tablama bude ispisan kratak istorijat objekta kraj kojih se nalaze i to na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Pomenute informativne table, od kojih su tri postavljene na području naše mesne zajednice i to prva u Banatskom Aranđelovu kod zgrade mesne zajednice, druga neposredno kraj zgrade Doma kulture u Podlokanju i treća ispred zgrade bivše osnovne škole na Sigetu, služiće u cilju promocije kulturnog, istorijskog i turističkog potencijala opštine Novi Kneževac.

Nove informativne table samo su deo aktivnosti Centra za ruralni razvoj, koje se sprovode u okviru međunarodnog projekta „Zajedničko turističko nasleđe sevrnog Banata i županije Čongrad“ i finansirane su sredstvima IPA fondova Evropske unije.

Cilj pomenutog projekta je unapređenje odnosa ljudi u pograničnoj zoni kao i stvaranje osnove za objedinjenu turističku ponudu. U realizaciji projekta učestvuju Opštine Deska, Tisasiget, Novi Kneževac kao i udruženja Banat iz Deske i Centar za ruralni razvoj.

Share