Muzej u Domu kulture u Podlokanju

Dom kulture u Podlokanju - neophodna sanacija

Članovi Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo nedavno su organizovali sastanak na kojem su prisustvovali predsednik opštine Dragan Babić, Milivoj Bata Kleđić, direktor Vodoprivrednog preduzeća „Gornji Banat“ iz Kikinde Dragan Felbab i direktor JP „Direkcija za izgradnju grada“ Branko Stanimirov.

Povod ovog skupa je namera Milivoja Bate Klepića da u Domu kulture u Podlokanju otvori Muzej ikona naivne umetnosti.

Klepić se obratio MZ Banatsko Aranđelovo s molbom da mu se Dom kulture dodeli na korišćenje, kako bi u njemu postavio izložbu 120 ikona naivne umetnosti, koje bi nakon izvesnog vremena, kao legat, poklonio opštini Novi Kneževac.

Znamo koliko je Milivoj Klepić učinio za opštinu Novi Kneževac pretvarajući Podlokanj u svojevrsno etno selo. Naša lokalna samouprava je, u tom kontekstu, konkurisala kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu, tako da joj je odobren projekat „Etno selo Podlokanj“. U toku je izrada projektne dokumentacije, što je povereno Vodoprivrednom preduzeću „Gornji Banat“ iz Kikinde, a projektom će biti obuhvaćena i rekonstrukcija Doma kulture. Pružamo maksimalnu podršku, kako bi se u Podlokanju otvorio Muzej, jer je u interesu opštine razvoj sela i turizma

– rekao je tom prilikom Dragan Babić, predsednik opštine Novi Kneževac.

Mesna zajednica Banatsko Aranđelovo je, takođe, zainteresovana za pomenuti vid saradnje.

Kao nosilac prava svojine nad Domom kulture u Podlokanju, mesna zajednica Banatsko Aranđelovo je zainteresovana da se objekat rekonstruiše i sačuva, pošto je u katastrofalnom stanju

– istakao je član Saveta MZ Banatsko Aranđelovo Miloš Teofanov.

Realizacijom ovog projekta stekli bi se uslovi da Podlokanj postane važna tačka na kulturnoj mapi ovog dela Balkana, odnosno da se razvije novi vid turizma na ovim prostorima – likovni turizam.

Vrata Muzeja će biti otvorena ne samo za posetioce, ljubitelje umetnosti i učesnike likovnih kolonija, nego i za kolekcionare, likovne kritičare ali i one koji žele da prošire svoja znanja

– rekao je Milivoj Bata Klepić.

 

Izvor – Novokneževačke novine

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment