Obezbeđena sredstva za atarske puteve

Atarski put do fazanerije LU KočovatMesna zajednica Banatsko Aranđelovo obezbedila je novih 2 miliona dinara za uređenje atarskih puteva.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u cilju realizacije aktivnosti – uređenje atarskih puteva, raspisan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo krajem marta tekuće godine.

MZ Banatsko Aranđelovo aplicirala je na pomenutom konkursu i zahvaljujući urednoj dokumentaciji, kao i pripremljenim projektima dobila novih 2 miliona dinara.

Projektom je predviđeno postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala u dužini od 800 metara od „Partizanske“ ulice do pružnog prelaza. Od dobijenih sredstava po osnovu ranijih konkursa uradiće se 350 metara atarskog puta, dok će se od sredstava koja su sada obezbeđena uraditi podloga za narednih 400 metara.

Dakle, trenutno nedostaju sredstva za uređenje deonice od 50 metara, jer je do sada prikupljen novac dovoljan za uređenje ukupno 750 metara pomenutog atarskog puta.

Našu mesnu zajednicu u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, prilikom potpisivanja ugovora, predstavljao je član Saveta gospodin Miloš Teofanov, koji je istakao tom prilikom da će mesna zajednica i dalje ulagati napore kako bi veći broj atarskih puteva dobio tvrdu podlogu i tako se poljoprivrednicima omogućio lakši pristup parcelama.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment