Dom kulture u Podlokanju – od ruine do muzeja

Milivoj Bata Klepić (prvi s leva na desno) u razgovoru sa Milošem Teofanovim

Članovi Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo organizovali su u krajem aprila 2012. godine sastanak na kojem su prisustvovali predsednik opštine Dragan Babić, Milivoj Bata Klepić, direktor Vodoprivrednog preduzeća „Gornji Banat“ iz Kikinde Dragan Felbab i direktor JP „Direkcija za izgradnju grada“ Branko Stanimirov.

Povod ovog skupa još tada bila je namera Milivoja Bate Klepića da Dom kulture u Podlokanju pretvori u  Muzej ikona naivne umetnosti.

Klepić se tada obratio MZ Banatsko Aranđelovo s molbom da mu se Dom kulture dodeli na korišćenje, kako bi u njemu postavio izložbu ikona naivne umetnosti, koje bi nakon izvesnog vremena, kao legat, poklonio opštini Novi Kneževac.

U međuvremenu, opština Novi Kneževac konkurisala je kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu, koji joj je odobrio projekat „Etno selo Podlokanj“. Vodoprivredno preduzeće „Gornji Banat“ iz Kikinde izradilo je projektnu dokumentaciju, a projektom će biti obuhvaćena i rekonstrukcija Doma kulture, na čemu je Klepić već počeo da radi, ulažući sopstvena sredstva.

Mesna zajednica Banatsko Aranđelovo je, takođe, zainteresovana za pomenuti vid saradnje. 

Kao nosilac prava svojine nad Domom kulture u Podlokanju, mesna zajednica Banatsko Aranđelovo je zainteresovana da se objekat rekonstruiše i sačuva od daljeg propadanja, pošto je isti pre samo godinu dana bio u katastrofalnom stanju. Bata Klepić je uložio do sada značajna finansijska sredstva u sanaciju i adaptaciju ovog objekta, više od 50 hiljada eura… Stoga je važno da lokalna samouprava spozna značaj ovog projekta, aktivnije se uključi u realizaciju istog i pruži maksimalnu pomoć 

– istakao je član Saveta MZ Banatsko Aranđelovo Miloš Teofanov.

Danas Dom kulture u Podlokanju izrasta u jedan velelepan objekat, kojim bi se mogle pohvaliti i mnogo veće varoši.

Naime, Klepić je zamislio da u prizemlju Doma kulture otpočne sa radom Muzej ikona naivne umetnosti sa postavkom umetnina i izložbenim prostorom od 250 metara kvadratnih. Pomenuti prostor je potpuno uređen i opremljen, sa centralnim grejanjem i kompletno zamenjenom stolarijom.

Takođe, u prizemlju Doma kulture uređuje se i jednosoban stan za budućeg kustosa ovog muzeja, sa svim neophodnim sadržajima za udoban život, što dodatno ukazuje na ozbiljnost sa kojom je Klepić pristupio realizaciji ove ideje.

Na prvom spratu pomenutog objekta, za čiju sanaciju i adaptaciju tek treba obezbediti novac, planirano je otvaranje Prirodnjačkog muzeja.

Osnovu ovog muzeja činili bi trofeji koji su vlasništvo poznatog preparatora Jančić Radivoja, poznatijeg pod nadimkom Braca, iz Novog Kneževca. Mogućnost da se na jednom mestu vidi više od 250 različitih vrsta sisara i ptica vrhunskog kvaliteta, učinila bi ovaj muzej jedinstvenim zbog činjenice da na prostoru Srbije i Vojvodine ne postoji ništa slično. Pomenuti eksponati pobuđivali bi pažnju ne samo lovaca i ljubitelja prirode, već i osnovaca, srednjoškolaca i studenata biologije, ekologije, kao i zoologa   

 rekao nam je Teofanov.

Realizacijom ovog projekta stekli bi se uslovi da Podlokanj postane važna tačka na kulturnoj mapi ovog dela Balkana.

Prirodnjački i Muzej ikona naivne umetnosti imali bi neprocenjivu vrednost i za opštinu Novi Kneževac, jer bi nesumnjivo doprineli bržem razvoju turizma, kako seoskog, tako i likovnog, lovnog, arheološkog…

Na ovaj način mogle bi se organizovati i višednevne posete našem kraju, jer je Bata Klepić od 2000. godine do danas adaptirao desetak kuća u Podlokanju, koje bi se mogle staviti u funkciju smaštajnih objekata, gde bi turisti uživali u banatskom gostoprimstvu, seoskoj idili ali i bogatoj i ukusnoj domaćoj kuhinji.

Kako je Dom kulture u Podlokanju izgledao pre samo godinu dana a kako izgleda danas, iako je do završetka planiranih radova potrebno preći još „korak od hiljadu milja“, pogledajte u našoj galeriji.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment