Konstituisan Savet mesne zajednice

Konstituisan nov Savet MZ BAU četvrtak, 07. novembra 2013. godine konstituisan je novi Savet mesne zajednice Banatsko Aranđelovo.

Naime, nakon izbora za članove Saveta mesne zajednice, održanih 20. oktorba 2013. godine u Banatskom Aranđelovu, a na osnovu izborne volje glasača, došlo je do značajnih promena u sastavu Saveta koji su u prethodnom sazivu činili predstavnici Demokratske stranke.

Tako su liste Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara dale po 2, dok je lista Demokratske stranke dala jednog člana novog Saveta MZ.

Konstitutivnoj sednici Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo prisustvovali su svi članovi prethodnog saziva, kao i izabrani kandidati sa lista stranaka koje daju nove članove Saveta. Takođe, gost konstituivne sednice bio je i gdin Ujhelji Nandor, predsednik Skupštine opštine Novi Kneževac.

Sve prisutne, na samom početku, pozdravio je predsednik prethodnog Saveta mesne zajednice Dragan Nedeljkov i izneo predloženi dnevni red.

Nakon toga, veoma detaljno, članovi prethodnog Saveta upoznli su buduće članove pomenutog tela sa rezultatima svog rada u prethodnom periodu, svako iz resora za koji je bio zadužen, odnosno sa realizovanim projektima, značajem istih za zajednicu sa aspetka postignutih efekata, kao i sa projektima koji su započeti i na čijoj je finalizaciji potrebno raditi u budućnosti.

Posle uvodnog dela sednice konstituisan je novi saziv Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo, čiji članovi su: Ilija Vranković i Dragoslav Samardžija ispred SNS-a, Deže Čejtei i Lenke Cinkuš ispred SVM-a i Dragan Nedeljkov ispred DS-a.

Za predsednika Saveta MZ jednoglasno je izabran Dragan Nedeljkov, koji je pomenutu funkciju obavljao i u prethodnov sazivu Saveta MZ.

Za zamenika predsednika Saveta MZ predložen je Deže Čejtei, međutim izbor zamenika predsednika odložen je za narednu sednicu, zbog potrebe pravnog razjašnjenja da li Čejtei može obavljati ovu funkciji, usled mogućeg sukoba interesa, budući da se nalazi na čelu JP „Centar za informisanje“.

Takođe, za sledeću sednicu dogovorena je i rasprava o raspodeli resora, odnosno konkretnim zaduženjima članova Saveta u narednom periodu.

Na samom kraju, predsenik Saveta mesne zajednice zahvalio se svojim kolega iz prethodnog saziva Teofanov Milošu, Acin Miri, Gojković Radetu i Kijac Srećku na korektnoj i uspešnoj saradnji tokom koje su zajedno realizovali mnoštvo značajnih projekata i zamolio iste da i u narednom periodu svojim radom i idejama pomažu rad aktuelnog Saveta, budući da su svi na istom zadatku – unapređenju uslova života u lokalnoj zajednici.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment