Obnovljen rimokatolički krst u selu

Obnovljen rimokatolički krst

Kulturno-umetničko društvo „dr Baćanji Štratman Laslo“ iz Banatskog Aranđelova obnovilo je rimokatolički krst u selu, u Partizanskoj ulici, i na tom potezu izgradilo ćupriju kako bi bio omogućen prilaz krstu.

Tim povodom je u subotu, 09. novembra 2013. godine, upriličeno osvećenje krsta koje je obavila Roža Molnar, pomoćnica sveštenika iz Banatskog Aranđelova.

Pored meštana, osvećenju su prisustvovali Aniko Jeras – članica Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Nandor Ujhelji – predsednik skupštine opštine Novi Kneževac, Čila Oros Urban – pomoćnik predsednika opštine, Robert Jakša – član Opštinskog veća i Deže Čejtei – predsednik KUD-a „dr Baćanji Štratman Laslo“ i zamenik predsednika Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo.

Vrpcu su simbolično prerezali Aniko Jeras i Deže Čejtei, a u prigodnom kulturno-umetničkom programu učestvovali su hor „Lilookac“ KUD-a „dr Baćanji Štratman Laslo“ i recitatori Žofija Farago iz Novog Kneževca, odnosno Balaž Lukači iz Banatskog Aranđelova.

Nekada su u Banatskom Aranđelovu postojala četiri rimokatolička krsta, od kojih je danas ostao samo jedan… Isti prema sećanju građana ima više od 50 godina i lociran je na nedostupnom mestu, tako da meštani nisu mogli da mu prilaze i da ga održavaju. Krst su svojevremeno podigli Eva i Šandor Cukor.

Ova svetinja je obnovljena, a uz to je izgrađena i ćuprija, zahvaljujući sredstvima Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, koji je tim povodom donirao 50 hiljada dinara.

Prema rečima Dežea Čejteia obnavljanje krsta i podizanje ćuprije su dobar primer i putokaz za delatnost društva, koje je posvećeno očuvanju i obnavljanju kulturnih i crkvenih znamenitosti.

Na kraju, prisutnima se obratio i Nandor Ujhelji naglasivši da će 09. novembar u kalendaru događaja biti upisan crvenim slovima zbog velike važnosti koji taj dan ima za zajednicu Mađara u Banatskom Aranđelovu.

Izvor – „Novokneževačke novine“

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment