Akcije prebrojavanja divljači

Lovci u akciji prebrojavanja divljači

Lovačko udruženje „Kočovat“ iz Banatskog Aranđelova proteklog vikenda je organizovalo posledenje od četiri planirana prebrojavanja divljači, tačnije zečeva, ove godine.

Lovci željni izlaska u prirodu nakon duge zimske pauze, odazvali su se pomenutoj akciji u velikom broju, tako da je tokom svake akcije prebojavanja divljači bilo prisutno oko 70 lovaca.

Prebrojavanje zečeva vrši se u cilju projektovanja što potpunije slike o stanju u lovištu, odnosno kako bi se pouzdano znalo sa kolikom populacijom divljači uduženje raspolaže u okviru svog lovišta. 

Brojanje divljačiBrojanje divljači je obaveza korisnika lovišta, koju je prema dosadašnjim iskustvima najbolje obaviti odmah po prestanku zime, odnosno u mesecu martu, što je naše udruženje i učinilo. Brojanjem treba obuhvatiti što veću površinu lovišta, i veći broj različitih reprezentativnih površina (deset i više) radi dobijanja realne brojnosti divljači. Ustanovljavanje brojnog stanja divljači se obavlja brojanjem na oglednim površinama (pruge, kvadrati ili krugovi), kojima se obuhvata najmanje 10% površine staništa, odnosno lovno-produktivnih površina, totalnim brojanjem ili procenom, zavisno od pojedinih vrsta divljači

– rekao nam je lovnik Svetozar Števančev.

Početkom prošle godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je javni oglas za davanje prava na gazdovanje lovištima. Tako je Lovačko udruženje “Kočovat” dobilo priliku da u narednom vremenskom periodu od deset godina gazduje lovištem na teritoriji mesnih zajednica Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe.

LU „Kočovat“ gazduje lovištem koje se prostire na površini od pribižno 10 hiljada hektara i obuhvata katastarske opštine Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe. U narednom periodu do 2022. godine, odnosno u vremenskom periodu na koji je LU ostvarilo pravo da upravlja lovištem, nakon čega se dozvola obnavlja, brinućemo o našem lovištu najbolje što umemo jer smo na sebe preuzeli tu obavezu. U tom cilju, nastojaćemo da, između ostalog, vodimo preciznu evidenciju o populaciji zečije, srneće, fazanske i druge divljači

– rekao nam je Cvetko Jegdić, predsednik LU “Kočovat”.

Takođe, akcije prebrojavanja zečije divljači pružile su lovcima i odličnu priliku da odrade deo svojih obaveza koje imaju prema Lovačkom udruženju. U narednom periodu planirane su i akcije uništavanja štetočina.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment