Arhiva za 3. maja 2014.

Bazar starih zanata u Novom Kneževcu

Ručni radovi

Kulturno-umetničko društvo „dr Gavrilo Pekarović“ iz Banatskog Aranđelova osnovano je 1997. godine. Nastalo je u želji da se sačuva i obnovi narodna tradicija, običaji i stvaralaštvo.

U KUD-u poseban akcenat je na radu sa decom, koji se odvija u tri grupe: najmlađoj (deca predškolskog uzrasta), srednjoj (deca do 15 godina) i omladinskoj (deca od 15 do 18 godina).

Probe u KUD „dr Gavrilo Pekarović“ održavaju se dva puta nedeljno, a ponekad i češće u zavisnosti od potrebe, u maloj sali Doma kulture u Banatskom Aranđelovu.

U okviru KUD-a postoji nekoliko sekcija, poput fotografske sekcije, kreativne radionice i sekcije ručnih radova. opsirnije »

Share