Otpočela sanacija pravoslavnog hrama

Početak radova na krečenju spoljašnje fasade

Neposredno pred Vidovdan, otpočela je sanacija pravoslavnog hrama Sv. arhangela Gavrila u Banatskom Aranđelovu.

U prvoj fazi sanacije, obezbeđena su finansijska sredstva u visini od 680 hiljada dinara, za zamenu vrata na hramu. Stara vrata zamenjena su novim, hrastovim vratima od punog drveta.

Pomenuta sredstva obezbeđena su zajedničkim naporima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, koji je obezbedio 480 hiljada dinara, opštine Novi Kneževac koja je učestvovala u ovom projektu sa 140 hiljada dinara i mesne zajednice Banatsko Aranđelovo koja je izdvojila 60 hiljada dinara.

Za zamenu kompletne stolarije na hramu, neophodno je zameniti i stare, dotrajale prozore. Međutim, zamena samo jednog prozora iznosi oko 105 hiljada dinara, a imajući u vidu činjenicu da na hramu ima 10 prozora, za pomenute radove biće potrebno nešto više od milion dinara.

Kako je reč o veoma velikim sredstvima, od meštana Banatskog Aranđelova potekla je inicijativa da se putem donacija samih žitelja sela prikupe neophodna sredstva za zamenu prozora na hramu. 

Nova hrastova vrata na hramuCrkveni odbor na čelu sa parohom Boškom Radovancem, otpočeće  u narednim danima sa akcijom prikupljanja donacija od meštana.

Ovom prilikom apelujemo na sve žitelje Banatskog Aranđelova da se uključe u akciju i svojom skromnom donacijom, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu obnovu pravoslavnog hrama u selu.

Takođe, uporedo sa zamenom vrata na hramu, otpočela je i druga faza radova, koja se odnosi na krečenje spoljašnje fasade.

Vrednost radova na krečenju pravoslavnog hrama u Banatskom Aranđelovu iznosi 1,8 miliona dinara a neophodna sredstva obezbeđena su putem konkursa kod Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.

Do kraja tekuće godine, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica konkurisaće i za dobijanje sredstava potrebnih za sanaciju crkvenog tornja, kao i za parterno popločavanje crkvene porte, kako bi pravoslavni hram u Banatskom Aranđelovu bio u potpunosti saniran.

Na samom kraju, treba istaći i da od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, do sada nije opredeljen niti jedan dinar za sanaciju pravoslavne crkve u Banatskom Aranđelovu, iako je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica više puta konkurisao i kod pomenutog sekretarijata za dodelu finansijskih sredstava.

Nadamo se da će i Pokrajna prepoznati značaj očuvanja ovakvih spomenika kulture, te u buduće pronaći određena sredstva i za finansiranje projekata za sanaciju verskih hramova u manjim mestima Vojvodine.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment