Na Kočovatu odstreljen trofejni vepar

Goran Trifunović odstrelio vepra na KočovatuSa dolaskom jeseni intezivirani su radovi u polju, tako da trenutno atar Banatskog Aranđelova „vri“ od užurbanih poljoprivrednika koji nastoje da iskoriste povoljne vremenske prilike kako bi pre svega obrali kukuruz i posejali pšenicu…

Pomenute aktivnosti poljoprivrednika uslovljavaju i „pomeranje“ divljači, pa su tako i lovci LU „Kočovat“ u poslednjih mesec dana mnogo više prisutni na terenu, u potrazi za divljim svinjama.

Naime, velike parcele pod kukuruzom omiljeno su stanište divljih svinja u ravničarskim predelima, budući da im obezbeđuju dovoljno hrane i odlično skrovište.

To svakako znaju i iskusni lovci LU „Kočovat“ koji obilaze atar sela u potrazi za svežim tragovima i mestima na kojima su divlje svinje bile ili se mogu očekivati.

Tako je u petak, 24. oktobra 2014. godine, lovac Goran Trifunović uz pomoć svojih kolega uspeo da odstreli trofejnog vepra na Kočovatu, delu atara koji se nalazi uz samu granicu sa Rumunijom, a poznat je kao omiljeno stanište lisica i divljih svinja.

Naime, lovačka ekipa u sastavu Goran Trifunović, Nedeljko Jablanov i Rufin Nešić je pomenutog dana izašla u lovište kasno popodne i postavila mobilnu čeku kraj jedne od lokacija, na kojoj su ranijim osmatranjem utvrdili da je bilo aktivnosti divljih svinja i strpljivo čekali…

Nešto posle 19 časova lovci su ugledali veliku crnu siluetu divlje svinje, koja im se ubrzano približavala, pa su uz pomoć reflektora locirali vepra i uspeli da ga odstrlele.

Odstreljeni vepar imao je 162 kg, po mojoj proceni star je oko 6 do 7 godina, i nakon ocenjivanja ćemo znati o kakvom trofeju se radi. Verujem da je reč bar o srebru, jer oštrači i brusači ovog primerka su zaista impresivni… Inače, ovog vepra sam odstrelio u veoma teškim uslovima, po noći, uz pomoć reflektora, karabinom 8×57 sa optičkim nišanom i to sa prilične razdaljine, otprilike sa 100-120 metara,  pa mi je stoga ovaj pogodak još draži

– ponosno je istakao Trifunović.

Inače, u svom lovačkom stažu Goran je i ranije uspevao da odstreli primerke divljih svinja, ali nikada do sada nisu to bili trofejni primerci.

Nadamo se da će ovi mladi lovci i u buduće imati uspeha u lovu, ali i da će se sa druge strane truditi da sačuvaju i unaprede bogato lovište kojim gazduju, jer isto predstavlja razvojnu priliku našeg mesta u domenu, pre svega, lovnog turizma.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment