Nova preraspodela sredstava od „naftne rente“

Raspodela naftne rente - izmenaNedavno smo na stranicama našeg sajta, 01. oktobra 2014. godine u tekstu Sporna raspodela sredstava od „naftne rente“, pisali o nepravednoj raspodeli sredstava od pomenute „naftne rente“.

Naime, mesnim zajednicama Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe je po osnovu prvobitne raspodele sredstava od „naftne rente“ ukupno dodeljeno 3,2 miliona dinara.

Od pomenutog iznosa, deo sredstava namenjen je za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Sigetu (2.205.637,00 dinara), rekonstrukciju bunara u Banatskom Aranđelovu (503.991,00 dinara) i rekonstrukciju zgrade MZ Majdan-Rabe (500.000,00 dinara).

Međutim, Opštinsko veće opštine Novi Kneževac je na svojoj sednici održanoj dana 22. oktobra 2014. godine donelo Izmene i dopune programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji opštine Novi Kneževac za 2014. godinu, po osnovu kojih su prethodno izdvojena sredstva za ove dve mesne zajednice dodatno umanjena.

Tačnije, mesna zajednica Majdan-Rabe ostala je uskraćena za planiranu rekonstrukciju zgrade mesne kancelarije, što se i može videti u „Službenom listu opštine Novi Kneževac“, br.23/2014 od 24. oktobra 2014. godine.

Dakle, naše ukazivanje široj javnosti na nepravilnosti prilikom raspodele sredstava od „naftne rente“, za koju su se u prvom redu izborile mesne zajednice Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe, „urodilo je plodom“, budući da su prvobitno opredeljena sredstva sa 3,2 smanjena na 2,7 miliona dinara.

Sramotno…

Podsećanja radi, za onaj deo javnosti koji nije imao prilike da pročita naš prethodni članak na ovu temu, valja istaći da su zaslugom i zajedničkim naporima Saveta mesnih zajednica Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe, sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa povećana čak sedam puta u odnosu na 2012. godinu i u 2014. godini iznose 17 miliona dinara.

Tako je Savet mesne zajednice Banatsko Aranđelovo, nezadovoljan odlukama Opštinskog veća, koje je najveći deo sredstava od „naftne rente“ opredelio za projekte u samom naselju Novi Kneževac, uputio dopis ovom organu sa željom da se meštanima Banatskog Aranđelova omogući da se putem referenduma opredele da li i dalje žele da budu deo opštine Novi Kneževac.

Ne sporimo potrebu investiranja u sve navedene projekte u Programu mera za unapređenje uslova života na teritoriji opštine Novi Kneževac za 2014. godinu, međutim, smatramo da je najpre potrebno uložiti u obrazovnu, sportsku, kulturnu, saobraćajnu, zdravstvenu i drugu infrastrukturu u naseljenim mestima iz naše dve mesne zajednice, gde se i nalazi 95% naftnih bušotina sa kojih se crpi sirova nafta i po osnovu kojih naša opština uopšte i ostvaruje pravo na „naftnu rentu“. Naši meštani i naša infrastruktura trpe posledice NIS-ovih istraživanja, gaze se usevi, nanosi šteta, uništavaju saobraćajnice… 

– istakao je predsednik Saveta MZ Banatsko Aranđelovo, Dragan Nedeljkov.

Na kraju, stiče se utisak da su „neposlušni đaci“ kažnjeni, pa su im, nakon što su se drznuli da podinu glas, prvobitno opredeljena sredstva dodatno umanjena.

Neka nam je za nauk da se svaka kritika „plaća“…

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment