Postavljena turistička signalizacija

Turistička signalizacija

Krajem oktobra 2014. godine na teritoriji opštine Novi Kneževac, odnosno u svim naseljenim mestima naše opštine, izvedeni su radovi na postavljanju turističke signalizacije.

Ukupna vrednost radova, koje je izvelo preduzeće „Signal“ DOO iz Sombora, iznosila je 945.403,80 dinara sa PDV-om, tako da su na celokupnoj teritoriji opštine Novi Kneževac sada postavljene nove turističke table.

Takođe, i u našoj mesnoj zajednici osvanule su nove turističke table, koje pre svega imaju za cilj da posetiocima našeg mesta ukažu na lokacije najvažnijih objekata u selu.

Postavljena turistička signalizacija treba da omogući lakše snalaženje posetiocima ili turistima, koji žele da posete najvažnije kulturne, verske, obrazovne, istorijske, administrativne i druge objekte u našem mestu.

Takođe, u ranijem periodu nismo imali ovakav vid signalizacije, tako da su postavljene table unapredile i seosku infrastrukturu u ovom domenu.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment