„Vojvođanska kuća zdravlja“ u našem mestu

Bazar zdravljaSkupština AP Vojvodine donela je program razvoja za period 2014 – 2020 godine i akcioni plan za realizaciju prioriteta programa razvoja. U okviru prioriteta ovog programa razvoja uvršćen je i projekat „Vojvođanska kuća zdravlja“.

Cilj projekta je unapređenje, promocija i skrining javnog zdravlja, prevencija i rano otkrivanje masovnih nezaraznih bolesti, unapređenje uslova i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, izgradnja novih kapaciteta, razvoj i preporuka za politike u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i demografiji, razvoj servisa u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, namenjeno posebno osetljivim grupama stanovništva i poboljšanje demografske slike stanovništva APV-a.

Planirane aktivnosti na projektu su pored ostalih i organizovanje kampanja, bazara zdravlja, okruglih stolova, skrininga na masovne nezarazne bolesti, predavanje i informisanje putem medija u svrhu promocije zdravlja, zdrave životne sredine i bolesti, organizovanje edukativnih sadržaja za stanovništvo, prosvetne radnike i druge grupe.

Nosilac projekta „Vojvođanska kuća zdravlja“ je Dom zdravlja „dr Milorad-Mika Pavlović“ iz Inđije. Ova odgovorna uloga je poverena pomenutom domu zdravlja zbog znanja iskustva i kvaliteta koje se bazira na činjenicama da je ova ustanova do sada realizovala više od 250 bazara zdravlja, na kojima je pregledano oko 100 000 stanovnika.

Tako je u okviru projekta „Vojvođanska kuća zdravlja“ organizovan i bazar zdravlja u Banatskom Aranđelovu, u ponedeljak, 09.11.2015. godine, u prostorijama mesne kancelarije. U periodu od 10 do 14 časova meštani naše mesne zajednice imali su priliku da provere svoje opšte zdravstveno stanje.

Pomenuti bazar zdravlja organizovan je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, opštinom Novi Kneževac i Domom zdravlja „dr Milorad-Mika Pavlović“ iz Inđije.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment