Toplovodni kotao na biomasu – pravo rešenje

Novi kotao na pelete

Tokom letnje pauze, odnosno raspusta, Osnova škola „Jovan Jovanović Zmaj“ – izdvojeno odeljenje u Banatskom Aranđelovu, opremila je svoju kotlarnicu novim toplovodnim kotlom na biomasu – pelet.

Naime, nakon sprovedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač izabrano je preduzeće „AMI MONTER“ DOO iz Kruševca, koje je izvršilo nabavku i montažu pomenutog kotla na pelet, kao i povezivanje istog na postojeći dimnjak i sistem centralog grejanja u školi.

Stara kotlarnica i dalje je u funkciji, budući da će nova kotlarnica početi sa radom od 15. decembra tekuće godine, budući da se ovih dana vrše „tople probe“, odnosno obavlja se kontrola kvaliteta radova i materijala, kao i ispitivanje pouzdanosti kompletne instalacije.

Stari kotao na čvrsto gorivo

Ukupna vrednost nove kotlarnice na pelete i radova na montaži iste jeste oko 3,3 miliona dinara.

Neophodna finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbedili su Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, u iznosu od 2,6 miliona dinara, i opština Novi Kneževac, u iznosu od 700 hiljada dinara. Upravo ovih dana sprovodi se kontrola kvaliteta rada novog kotla i isti će biti u funkciji početkom drugog polugodišta. Do tada će u funkciji biti stari kotao na čvrsto gorivo, koji će i u buduće biti operativan, kao rezervna varijanta za grejanje. Na ovaj način opština Novi Kneževac je još jednom pokazala koliki značaj pridaje omladini i sisitemu obrazovanja, nastojeći da obezbedi iste uslove za svu decu u našoj opštini, bez razlike o kom naseljenom mestu se radi…

– istakao je ovom prilikom Saša Neckov, član Opštinskog veća zadužen za obrazovanje, nauku, društvenu brigu o deci, omladinu, sport i turizam, a  koji je istovremeno i koordinator ovog projekta.

Na ovaj način obezbediće se viši stepen energetske efikasnosti, što će omogućiti bolje i jeftinije grejanje svih učionica i fiskulturne sale Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, kao i prostorija Predškolske ustanove „Srećno dete“ u Banatskom Aranđelovu.

 

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment