Rekonstrukcija vodovodne mreže na Sigetu ulazi u završnu fazu

Početak III faze - vodovod Siget

Nastavak radova na III poslednjoj fazi rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Siget otpočeo je 14. decembra 2015. godine.

Sredstva za završetak radova, odnosno za poslednju fazu, na rekonstrukciji vodovodne mreže na Sigetu obezbedila je Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u iznosu od 2 miliona dinara.

Izvođač radova je preduzeće „Potiski vodovodi“ doo iz Horgoša, koje će planirane radove završiti u roku odnajviše 30 dana od dana otpočinjanja radova.

Naime, rekonstrukcija vodovodne mreže na Sigetu otpočela je u oktobru 2014. godine, kada je urađena I faza radova, dok je u julu 2015. godine završena i II faza radova, tako da će završetkom III faze, meštani imati novu vodovodnu mrežu koja će biti potpuno funkcionalna.

SigetJuče je izvođač radova otpočeo sa radovima na III fazi rekonstrukcije vodovodne mreže na Sigetu. Važno je istaći da je opština Novi Kneževac, kroz III faze, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Upravom za kapitalna ulaganja APV obezbedila oko 12,5 miliona dinara za realizaciju ovog projekta. Nadamo se da će na ovaj način vodosnabdevanje Sigeta, koje je duži niz godina bilo najblaže rečeno problematično posebno u letnjem periodu, sada biti mnogo bolje

– istakao je predsednik Saveta mesne zajednice Dragan Nedeljkov.

Sigećani će u narednom periodu imati uredno snabdevanje pijaćom vodom, što će u mnogome poboljšati uslove života svih meštana.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment