Početak radova na zgradi mesne zajednice

Hidroizolacija - zgrada MZ BA

Ovih dana otpočeli su radovi na I fazi sanacije zgrade mesne zajdnice Banatsko Aranđelovo, za čega će biti izdvojeno oko 500 hiljada dinara iz Budžeta opštine Novi Kneževac.

Podsećanja radi, a o čemu smo pisali na našem sajtu, zgrada mesne zajednice je u maju 2012. godine sanirana u delu krovne konstrukcije. Tada su izvršeni radovi na sanaciji krova, odnosno izvršena je zamena krovne konstrukcije, popravka oštećene tavanice i zamena crepa, za šta je ukupno izdvojeno oko 700 hiljada dinara.

Ovom prilikom sanacija zgrade mesne zajednice obuhvatiće radove unutar samog objekta, budući da je kancelarijski prostor u veoma lošem stanju.

IMG_2066Izvršiće se potrebni radovi u cilju trajne zaštite ovog starog građevinskog objekata od vlage, totalnim presecanjem zidova i postavljanjem kvalitetne horizontalne izolacije.

Takođe, predviđena je i zamena mokrog čvora, kao i sanacija toaleta.

Značaj ulaganja u sanaciju ovog objekta i sprečavanju daljeg propadanja istog, ogleda se u potrebi da naša mesna zajednica obezbedi adekvatan prostor u okviru kojeg će svi meštani imati priliku da, u skladu sa svojim potrebama, dobiju odgovarajući uslugu ili informaciju iz delokruga rada mesne zajednice i lokalne samouprave.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment