Završeni radovi na uvođenju centralnog grejanja u Domu kulture

Centralno grejanje - svečana sala u BA

Ovih dana završeni su radovi na uvođenju centralnog grejanja u zgradi Doma kulture u Banatskom Aranđelovu.

Zgrada Doma kulture u Banatskom Aranđelovu je do sada bila samo delom priključena na sistem centralnog grejanja Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“.

Do sada je centralnim grejanjem bila opremljena velika sala Doma kulture, koja je za potrebe škole adaptirana u fiskulturnu salu, a služi i kao sala za predstave i slične manifestacije, i mala sala ovog objekta, koja je ustupljena na korišćenje KUD „dr Gavrilo Pekarović“.

Drugi deo ovog velikog i za meštane značajnog objekta, koji obuhvata svečanu salu za venčanja, prostorije seoske biblioteke i druge prostorije koje koriste udruženja građana iz sela, konačno je ovih dana priključen na sistem centralnog grejanja osnovne škole.

Upravo zbog pomenutih razloga, odnosno činjenice da je na postojeći sistem centralnog grejanja Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ bilo planirano i priključenje celokupnog prostora koji obuhvata Dom kulture, tokom leta su obezbeđena neophodna finansijska sredstva u visini od 3,3 miliona dinara za nabavku, instaliranje i puštanje u rad novog toplovodnog kotla u školi, koji će svojim kapacitetom moći da bez većih problema greje sve pomenute objekte

– rekao nam je Dragan Nedeljkov, predsednik Saveta mesne zajednice.

Potreban materijal, kao i radove na montaži radijatora i povezivanju na postojeći sistem centralnog grejanja izvela je firma „Termo-gas“ iz Sente.

Za pomenute radove izdvojeno je oko 440 hiljada dinara.

Na ovaj način privedeni su kraju radovi na uređenju sistema centralnog grejanja, koji će značajno unaprediti uslove rada u školi i omogućiti prijatniji boravak đacima i nastavnom osoblju u školskim prostorijama, dok će i posetioci biblioteke, svečane sale i ostalih prostorija u Domu kulture tokom zimskog perioda biti u prilici da borave i druže se u prijatnom i toplom okruženju.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment