Mentoring za MMPS i zadruge

Promocija preduzetnistvaRRA „Panonreg“ iz Subotice održala je u Novom Kneževcu 9. juna 2016. godine promociju programa podrške privrednim subjektima koji se sprovode u okviru Projekta „Godina preduzetništva“.

Nosioci Projekta su Ministarstvo privrede, Razvojana agencija Srbije kao i Regionalne razvojne agencije.

Posebno je naglašen aktuelan Javni poziv za realizaciu standaradne usluge mentoringa. Usluga se odnosi na besplatni mentoring za  mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike  koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga i zadruge čija delatnost podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji NARR (koju je preuzela RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). 

Metodologija određuje korake u  procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga,  određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku),  i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju: mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, kao i zadruge čija je pretežna delatnost proizvodnja i zanatske usluge. Rok za prijavu kandidata je 21. juni 2016.

Detalje oko uslova kao i informacije o potrebnoj dokumentaciju se mogu dobiti u kancelariji RRA „Panonreg“ u Subotici, 024/554-107, ili  www.panoreg.rs ili kod saradnika u Novom Kneževcu u zgradi Opštinske uprave, Kralja Petra I Karađorđevića br.1, na telefon  062-747-719 ili e-adresu novi.knezevac@panonreg.rs

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment