Nova ograda na fudbalskom igralištu

Postavljanje nove ograde

U četvrtak, 30. juna 2016. godine, završeni su trodnevni radovi na montaži i postavljanju 190 metara nove ograde oko fudbalskog igrališta. Neophodan materijal za novu ogradu, kao i pomenute radove u vezi montaže iste, izvršila je firma „Kapije i ograde“ iz Vetrenika.

U prvoj fazi radova, na zameni i montaži sportske ograde, zamenjena je stara i dotrajala ograda na južnoj i zapadnoj strani stadiona u dužini od 190 metara.

U nastupajućem periodu jedan od prioriteta uprave fudbalskog kluba „Slavija“ biće i iznalaženje neophodnih finansijskih sredstava za zamenu druge polovine ograde, odnosno severne i istočne strane stare ograde, koja je postavljena još daleke 1983/1984. godine i od tada nije ulagano u njeno održavanje, pa je razumljivo i loše stanje u kojem se ista nalazi.

Kolska kapijaNabavka materijala, odnosno panela i stubova za ogradu, pešačkih kapija i kolske kapije, kao i radovi na demontaži stare i montaži nove ograde, klub su stajali oko 535 hiljada dinara.

Tačnije, za nabavku panela, stubova i kapija klub je izdvojio 340 hiljada dinara, dok su radovi na demontaži stare ograde, montaži nove ograde, kao i potreban materijal za montažu, odnosno šljunak, cement, armatura, potporni stubovi i slično, stajali 195 hiljada dinara. 

Pomenuta finansijska sredstva klub je obezbedio putem dva javna konkursa kod opštine Novi Kneževac.

Uzimajući u obzir činjenicu da je godišnji budžet FK „Slavije“ 265 hiljada dinara, te da su pomenuta sredstva dovoljna tek za pokriće osnovnih troškova takmičenja, jasno je da klub nema sopstvenih sredstava koje bi investirao u infrastukturu. Ipak, ljudi iz uprave kluba se trude da putem javnih konkursa kod Pokrajinskih sekretarijata i opštine Novi Kneževac obezbede određena finansijska sredstva koja će se uložiti u poboljšanje i unapređenje infrastrukturnih uslova na fudbalskom stadionu. Tako su, krajem 2014. godine, konkursom kod Pokrajinskog sekretarijata za sport obezbeđena sredstva za radove na sanaciji svlačionica, kupatila i toaleta, a krajem 2015. i početkom 2016. godine, putem dva konkursa kod opštine Novi Kneževac, obezbeđena su sredstva za materijal i montažu dve strane nove ograde

– istakao je Damir Nedeljkov, član uprave kluba.

Nadamo se da će rukovodstvo fk „Slavija“ istrajati u svojoj nameri da unapredi postojeću infrastrukturu na stadionu, u koju na žalost nije ulagano više od tri decenije.

Ograda iza gola na južnoj strani stadionaPrvi pozitivni pomaci su svakako već vidljivi ali je činjenica da posla ima još mnogo, budući da smo u razgovoru sa čelnim ljudima kluba saznali i da je jedan od ciljeva u nastupajućem periodu, nakon završetka projekta na zameni kompletne ograde, izgradnja manje tribine na zapadnoj strani stadiona.

Ukoliko se realizuju navedeni veoma ambiciozno definisani i visoko postavljeni ciljevi čelnika kluba, a uzimajući u obzir sveopštu besparicu i teško stanje u društvu, gde se zanemarljiva sredstva izdvajaju za omladinu i sport, a posebno sportsku infrastrukturu, Banatsko Aranđelovo imaće jedan zaista reprezentativan sportski objekat na ponos svih meštana.

Iskreno se nadamo da će aktuelna ili neka buduća uprava fudbalskog kluba uspeti u svojim zamislima i „ostaviti“ selu renoviran i uređen sportski objekat, a da će meštani isti umeti da čuvaju, zarad naše dece i omladine.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment