U susret promociji hibrida NS SEME

U Banatskom Aranđelovu će 01. marta 2017. godine, u prostoriji Svečane sale mesne zajednice, sa početkom od 19 časova, biti organizovana prezentacija hibrida NS SEME.

Kako se setvena sezona bliži, ratari su na sve većim „mukama“ koji hibrid kukuruza ili suncokreta odabrati, odnosno koji hibrid je otporan na bolesti, prekomernu vlagu ili sušu, te kako bi obezbedili maksimalan prinos na svojim parcelama.

Upravo iz navedenih razloga Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada decenijama unazad radi na prodikciji hibrida koji će, uzimajući u obzir sve karakteristike našeg podnevlja, dati najbolje rezultate.

Promociju NS semena, odnosno prezentaciju istih izvršiće gospodin Robert Nemeš.

Tako će poljoprivrednici iz Banatskog Aranđelova biti u prilici da se upoznaju sa novim hibridima kukuruza, pored već svima dobro poznatih NS 444, NS 5051, NS 640 i sl. Takođe, planirano je i upoznavanje sa potpuno novim hibridima suncokreta, bilo da se radi o konvencionalnim, imi, sumo ili konzumnim sortama.

Na samom kraju, planirana je i kratka prezentacija Agromarketa, koji će se predstaviti sa novom paletom hemijskih sredstava iz oblasti zaštite bilja, a sve u cilju stvaranja preduslova za obezbeđenje optimalnih prinosa.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment