Sa prezentacije NS SEMENA

U sredu, 01. marta 2017. godine, sa početkom od 19 časova održana je prezentacija hibrida NS SEMENA u svečanoj sali mesne zajednice u Banatskom Aranđelovu. Prezentaciji je prisustvovalo dvadesetak građana Banatskog Aranđelova i okolnih mesta.

Tema prezentacije bila je:

1. Upoznavanje sa novim hibridima za prolećnu setvu, sa kratkim osvrtom na novu ponudu semena žitarica – Robert Nemeš.

2. Kako pravilno izvršiti pripremne radnje i pravljenje kvalitetne silaže – Siniša Jakovljev.

3. Upoznavanje sa novim podsticajnim sredstvima u agraru – Irena Slavković.

Robet Nemeš nas je upoznao sa karakteristikama novih, kao i postojećih hibrida kukuruza, suncokreta, krmnog bilja. Kako su se pokazivali u ogledima i na običnim parcelama, zatim u sušnim i kišnim godinama, u gušćem ili ređem sklopu. Prevashodni akcenat je dat na kulturama koje se seju u našem podnevlju i koje bi mi trebalo više da koristimo.

Prvo nam je ukratko predstavio žitarice koje će od jeseni biti u ponudi, nakon čega je akcenat stavljen na hibride kukuruza i suncokreta. Na kraju je predstavio krmne kulture koje se sem lucerke slabo gaje u našem kraju, a imaju dobar potencijal u stvaranju kvalitetne stočne hrane kao sto su ozimi i jari grašak i grahorica, stočni kelji, krmni sirak.

U dugoj temi osvrt je stavljen na pravilnom i kvalitetnom odabiru hibrida kukuruza u pravljenju silaže. Upoznali su nas sa najčešćim greškama koje se prave prilikom spravljenja silaše, sa njenim kvalitetom i značajem u ishrani stoke.

I na kraju smo dobili veoma bitne informacije o novim podsticajnim sredstvima koji su predviđeni iz budžeta Republike Srbije.

Tekst i fotografija: Goran Pešić

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment