Ulovljen vepar kapitalac zlatnih kljova od 180 kg

Vepra kapitalca sa zlatnim trofejnim kljovama u lovištu LU „Kočovat” u ataru Banatskog Aranđelova odstrelio je upravnik lovišta Duško Vranković.

Njemu je vepar težak 180 kilograma, sa kljovama ocenjenim zlatnom medaljom od 122,7 CIC poena, na nišan došao u potesu Šimun u delu lovišta prema Majdanu, u blizini srpsko-rumunske državne granice.

„U našem lovištu populacija divljih svinja nije tako izražena kao nekim drugim sredinama u okruženju. Uglavnom su sve to divlje svinje koje su u prolazu, jer nema staništa gde bi se krmače zadržavale i prasile, tako da nam ova divljač dolazi iz atara Novog Kneževca i susedne Rumunije“ – saznajemo od Vrankovića.

Lovačko udruženje je za ovu godinu, prema planu gazdovanja, predvidelo odstrel osam divljih svinja, a do sada je odstreljeno pet, a prema rečima Vrankovića nije bilo prijave pričinjene štete od ove divljači.

Lovna sezona na fazane u lovištu „Kočovata” je solidno krenula, a ove pernate divljači ima, zahvaljujući i tome što se love samo petlovi, kako bi se pored unosa iz veštačkog uzgoja podsticao prirast iz prirodnog legla.

Prošlog leta LU „Kočovat” koje okuplja lovce iz pet sela sa krajnjeg severa Banata: Banatskog Aranđelova, Sigeta, Podlokanja, Majdana i Rabea, unelo je 1.000 fazančića starosti 10 nedelja, dve nedelje ih držali u prihvatilištu i potom pustili u prirodu.

Pored lova „pred pušku” za koji je predviđeno 150 fazana, u lovištu je predviđen odstrel 350 fazana.

U „Kočovatu” su zadovoljni ovogodišnjom sezonom odstrela srndaća, jer je od 40 planiranih odstreljeno 37, od kojih je bilo i trofejnih tako da je ostvaren solidan prihod, a prema planu gazdovanja za ovu godinu predstoji još odstrel 50 srna i 16 lanadi.

Izvor – novosadski list „Dnevnik“, tekst i fotografija Milorad Mitrović

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment