Početak radova na rekonstrukciji škole

Radovi na rekonstrukciji zgrade Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” u Banatskom Aranđelovu otpočeli su 6. maja 2019. godine.

Svečanom otvaranju radova prisustvovali su predsednik opštine Novi Kneževac Radovan Uverić, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nikola Lukač, direktorica Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Svetlana Tamaši Jevtić, čelnici lokalne samouprave, direktori javnih preduzeća i drugi uvaženi gosti.

Predsednik novokneževačke opštine Radovan Uverić ovom prilikom je istakao da su radovi na rekonstukciji školske zgrade u Banatskom Aranđelovu samo početak planiranih radova na sanaciji školskih objekata na teritoriji opštine, a sve u cilju unapređenja uslova za rad i boravak, kao i podizanja nivoa kvaliteta nastave u obrazovnim ustanovama.

Lokalna samouprava je, po rečima predsednika opštine, uložila značajna finansijska sredstva kako bi se kompletirala projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju školskih objekata u Srpskom Krsturu, Banatskom Aranđelovu i Novom Kneževcu.

Predsednik opštine je istakao da su radovi na školskom objektu u Srpskom Krsturu već završeni a da se sada otpočinje sa radovima na objektu u Banatskom Aranđelovu.

Školski objekat u Banatskom Aranđelovu izgrađen je 1912. godine, a zbog svog građevinsko-arhitektonskog značaja proglašen je spomenikom kulture, te su svi radovi na rekonstrukciji ovog objekta morali biti usaglašeni sa strogim merama tehničke zaštite koje je definisao Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Subotice.

Izvođač radova na rekonstrukciji škole u Banatskom Aranđelovu je građevinska firma “Ornament-investinženjering” DOO iz Beograda, isti iznose 50,8 miliona dinara  i obuhvataju: radove na fasadi, molersko-farbarske radove, radove na zameni stolarije, radove na hidrantskoj mreži, vodovodu i kanalizaciji, radove na uređenju sanitarnih čvorova, radove na električnim instalacijama, radove na krovnoj konstrukciji i sl.

Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana, tako da je planirano da učenici početak nove školske godine dočekaju u potpuno rekonstruisanom školskom objektu.

Na kraju, predsednik opštine je najavio i skori početak radova na rekonstrukciji centralnog objekta Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Kneževcu, što će biti jedna od najvećih investicija u obrazovnu infrastrukturu u proteklih nekoliko decenija.

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment