Svečano otvoren objekat OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Banatskom Aranđelovu nakon sanacije

Nakon završenih građevinskih radova na sanaciji objekta Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Banatskom Aranđelovu, obavljena je primopredaja izvršenih radova, a Komisija za primoredaju radova je zajedno sa predstavnikom investitora predsednikom opštine Novi Kneževac gdinom Radovanom Uverićem, izvođačem radova i nadzornim organom, izvršila pregled objekta i potvrdila kvalitet i obim izvedenih radova, te odobrila korišćenje objekta ošnovne škole u našem mestu.

Svečano otvaranje renovirane zgrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Banatskom Aranđelovu upriličeno je 9.10.2019. godine, a simboličnim presecanjem vrpce predsednik Opštine dr Radovan Uverić je „otvorio vrata“ ovog prelepog objekta svim učenicima koji pohađaju nastavu u ovoj školi.

Obejakt je renoviran zahavaljujući sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, koja je izdvojila 54,2 miliona dinara za izvođenje radova, a izvođač radova bio je „Ornament-investinženjering“ doo iz Beograd.

Tako je objekat Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Banatskom Aranđelovu, čija je izgradnja završena 1912. godine i koji zbog svog izuzetnoj građevinskog i arhitektonskog značaja spada u red zaštićenih kulturnih dobara, u potpunosti renoviran. Sanacija školskog objekta otpočela je 6.5.2019. godine a završena 30.9.2019. godine.

Pored brojnih građana, svečanosti su, između ostalih, prisustvovali: narodni poslanik Radovan Jančić, Snežana Oluški Vlačić, načelnica Školske uprave, čelnici lokalne samouprave, predstavnici institucija i ustanova i direktori škola Severnobanatskog okruga.

Manifestacija je počela prigodnim programom koji su priredili osnovci, a prisutnima se prvo obratila direktorka OŠ Svetlana Tamaši Jevtić istakavši da škola broji 128 učenika, raspoređenih u 13 odeljenja, a tu su i tri grupe mališana PU „Srećno dete“.

Tom prilikom direktorica škole uputila je, u ime sve dece Banatskog Aranđelova, Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, izvođaču radova „Ornament-investinženjering“ doo iz Beograda, predsedniku Opštine dr Radovanu Uveriću (sa saradnicima) i narodnom poslaniku Radovanu Jančiću, zahvalnost za srećnije detinjstvo naše dece.

Poslanik Jančić je podsetio na obećanje lokalne samouprave koja je istakla kao svoje prioritete brigu o obrazovanju i omladini, te da je sanacija škole u Banatskom Aranđelovu samo još jedan korak u tom smeru.

Predsednik Opštine dr Radovan Uverić je uputio posebnu zahvalnost Vladi Republike Srbije, Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, svim projektantima, izvođaču radova, svim majstorima i svojim saradnicima i istakao da su za sada delimično ili potpuno obnovljene škole u Srpskom Krsturu, Đali i Banatskom Aranđelovu. Na kraju, predsednik opštine najavio je da će početkom naredne godine u potpunosti biti renovirana i školska zgrada u Novom Kneževcu, koja će nakon toga postati jedan od najlepših skolskih objekata u našem okrugu.

Tekst i fotografije – Zlatan Fehimović

Share

Nema komentara »

RSS feed for comments on this post.
TrackBack URL

Leave a comment