Arhiva za kategoriju “Info”

Savete mesnih zajednica biraju sva naselja opštine

Glasanje za članove Saveta MZ

Iz­bo­ri za čla­no­ve sa­ve­ta me­snih za­jed­ni­ca u no­vok­ne­že­vač­koj op­šti­ni odr­ža­će se u ne­de­lju 20. ok­tobra. U pet me­snih za­jed­ni­ca, sa ukupno de­vet na­se­lja, na 14 bi­rač­kih me­sta bi­će otvo­re­na birališta od 7 do 20 sa­ti.

Na 14 li­sta po­li­tič­kih par­ti­ja i gru­pa gra­đa­na, ko­je je utvr­di­la Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja u No­vom Kne­žev­cu, na­la­zi se 78 kan­di­da­ta ko­ji na­sto­je da pri­do­bi­ju po­ve­re­nje su­gra­đa­na.

Po pro­por­ci­o­nal­nom si­ste­mu u No­vom Kne­žev­cu se bi­ra se­dam, a u Ba­nat­skom Aran­đe­lo­vu, Srpskom Kr­stu­ru, Maj­da-Ra­beu i Đa­li po pet čla­no­va sa­ve­ta.  opsirnije »

Share

Pomoć za osnovce

Kancelarija za mlade NK1

Kancelarija za mlade opštine Novi Kneževac u saradnji sa NOO „Aktiv” u Čoki u okviru projekta „Sve(t) za mlade” pokrenula je humanitarnu akciju sakupljanja školskog pribora, odeće i obuće za najmlađe stanovnike opštine kojima je pomoć potrebna.

Akciji se odazvao veliki broj građana, osnovaca i gimnazijalaca, pa je sakupljeno više od 40 vreća robe namenjene najugroženijima.

Prikupljeni priborKontigent pomoći je predat Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Kneževcu koja će istu distribuirati u svom ogranku u Banatskom Aranđelovu.

Humanitarna akcija se nastavlja, a sledeći sakupljeni konktigent će biti prosleđen ogranku novokneževačke osnovne škole u Srpskom Krsturu.

Iz Kancelarije za mlade opštine Novi Kneževac uputili su apel građanima da se odazovu humanitarnoj akciji i svojim malim doprinosom obraduju mališane kojima je pomoć potrebna.

Izvor – Milorad Mitrović, novinar novosadskog lista „Dnevnik“

Share

Raspisani izbori za članove Saveta mesne zajednice

Izbori za MZ BANa sednici Skupštine opštine Novi Kneževac održanoj 05. septembra 2013. godine doneta je Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo.

Četvorogodišnji mandat aktuelnom sastavu Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo istekao je krajem maja ove godine.

U periodu od 2009. do 2013. godine Savet mesne zajednice učinio je zaista mnogo napora u cilju poboljšanja uslova života u Banatskom Aranđelovu, dok će o rezultatima njihovog rada u proteklom periodu konačni sud dati meštani.

Naime, izbori za članove Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo održaće se 20. oktobra 2013. godine.

Rokovi za vršenje izbornih radnji otpočeli su 07. septembra 2013. godine.

Izbore za članove Saveta mesne zajednice Banatsko Aranđelovo sprovešće Opštinska izborna komisija.

Share

Ilindanski zlatni kotlić

Ilijindan - Siget, Zlatni kotlić 2013

Prvi put žitelji Sigeta, proslavljaju 02. avgusta 2013. godine pravoslavni praznik Svetog Iliju kao Dan sela. Za slavlje je sve spremno, a pripremljeno je i 20 petlova od kojih će se od 13 sati u takmičarskim kotlićima kuvati paprikaš.

Narodni je običaj na severu Banata da se za Svetog Iliju kolju petlovi i od njih spremaju jela, a izreka kaže da do ovog velikog pravoslavnog praznika pevaju petlovi, a posle njihovi domaćini, kada petlovi završe u loncu

– kaže Dušan Mizdrak, meštanin Sigeta.

Pošto su mogućnosti sela skromne, broj takmičarskih ekipa ograničen je na 20, a posebno će se krčkati paprikaš od petlova za goste, okretati jagnjad na ražnju i kuvati ovčiji paprikaš.  opsirnije »

Share

Festival „Grad na vodi“

Grad na vodiOpština Novi Kneževac, već treću godinu za redom, 06. jula 2013. godine organizuje festival GRAD NA VODI.

Ovaj festival je međunarodnog karaktera, osmišljen u svrhu jačanja kulturnih kapaciteta opštine Novi Kneževac. Očekuje Vas dobra zabava i druženje, promocija kulinarskih veština i zanimljiv muzički program.

U sadržaju festivala je i takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Prema organizovanom programu prijava ekipa će se vršiti telefonom na broj 062/792-808 ili na dan takmičenja kod Kajakaškog kluba „Obilić“ od 10 časova.

Napominjemo da je broj kotlića prostorno limitiran i zbog toga apelujemo da se takmičarske ekipe prijave što pre kako bi dobile odgovarajući broj i mesto pored reke Tise.

Pjavljivanje po ekipi je 1000 dinara a uz to je obezbeđeno 4 kg sveže ribe, začini „Aleva“, ogrevno drvo kao i adekvatan prostor za kuvanje.

Promoter festivala je poznata medijska ličnost Jovan Memedović, koji će ceo dan provesti sa takmičarima, razmenjivati tajne kulinarskih veština i na kraju podeliti vredne nagrade.

U večernjim satima pripremljen je koncert renomirane „YU grupe“ sa početkom u 21:30 časova.

Pozivamo Vas da dođete u velikom broju, prijavite se za učešće na takmičenju i lepo se provedete u celodnevnom programu.

Share