Znameniti meštani

Kako bi Vas upoznali sa društvenim i naučnim dostignućima ljudi koji su rođeni i odrasli, ili bar proveli deo svog detinjstva, u Banatskom Aranđelovu, osmislili smo ovu stranicu.

Činjenica da je Banatsko Aranđelovo iznedrilo nekoliko univerzitetskih profesora i mnoštvo akademskih građana, sasvim sigurno, ukazuje na bogatsvo ljudskih resursa koje postoji u istom.

Imajući u vidu da je čovek nosilac svake aktivnosti, te najveći potencijal društva kome pripada, jasna je potreba da se naglse i istaknu imena ljudi koji su svojim dostignućima, na najbolji mogući način, doprineli pozitivnoj promociji sredine iz koje potiču.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.