dr Đurica Acin

prof. dr Đurica AcinRođen je u Banatskom Aranđelovu, 21. aprila 1937. godine, gde je i završio osnovnu školu. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet Novi Sad, diplomirao je 1965. godine. Na pomenutoj visokoobrazovnoj ustanovi stekao je i naučni stepen magistra (1972. godine na temu „Uticaj međunarodne podele rada na izbor strategije razvoja poljoprivrede u Jugoslaviji“), odnosno doktora ekonomskih nauka (1977. godine na temu „Protekcionizam u spoljnoj trgovini“).

Univerzitetsku karijeru od asistenta do redovnog profesora Univerziteta iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa postigao je na Ekonomskom fakultetau u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, stručna znanja sticao je i u inostranstvu, posebno na Institute of Social Studies Hagu, kao i u Graduate Institute of International Studies u Ženevi.

Predmet „Međunarodni ekonomski odnosi“ predavao je na redovnim i magistarskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Subotici, kao i na Ekonomskom fakultetu u Nišu, dok je pomenuti predmet predavao i na magistarskim studijama Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Profesor dr Đurica Acin, napisao je više knjiga i stručnih radova iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, među kojima se izdvaja monografija „Protekcionizam u spoljnoj trgovini“, kao naučno delo od nacionalnog značaja. Profesor Acin afirmisao se kao poznat naučni i pedagoški Univerzitetski profesor, što je, bez sumnje, činjenica koja pruža garanciju naučne i stručne vrednosti literature čiji je autor.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.