dr Marijana Fekete

dr Marijana FeketeMarijana Fekete rođena je 26. oktobra 1979. godine u Novom Kneževcu, od oca Kalmana Fekete i majke Rozike Fekete.

Osnovnu školu završila je u Banatskom Aranđelovu, zatim je upisala srednju Medicinsku školu u Somboru, smer farmaceutski tehničar.

Školovanje nastavja na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu za fizičku hemiju 1998. godine. Krajem studija od Republike Mađarske dobila je stipendiju za izradu diplomskog rada na Univerzitetu u Debrecinu, Mađarska.

Diplomski rad odbranila je krajem maja 2003. godine.

Od septembra 2003. do septembra 2006. godine pohađala je doktorske studije kod prof. dr Ferenc Joó-a, na Departmanu za fizičku hemiju u Debrecinu, u Mađarskoj (Kémiai Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék).

Tokom doktorskih studija radila je sa N-heterocikličnim Ru(II) i Rh(I) karbenskim kompleksima u ispitivanju njihovog katalitičkog dejstva na različite reakcije izomerizacije i hidrogenizacije.

Nakon doktorskih studija 4 meseca je provela na Univerzitetu u Almeriji, u Španiji, na Institutu za hemijsku fiziku, biohemiju i inorgansku hemiju (Departmento de Quimica fisica, Bioquimica y Quimica Inorganica, Universidad di Almeria, Espana) u okviru jedne saradnje između dve istraživačke grupe.

Doktorat iz hemije odbranila je u junu 2008. godine.

Od juna 2009. do juna 2011. godine radila je kao istraživač na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Alesandriji, u Italiji (Unversitet degli Studii Piemonte Orientale “Amadeo Avogadro”, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita, Alessandria, Italia) u istraživačkoj grupi prof. dr Mauro Botta-e.

Od juna 2011. godine radi kao postdoktorant na Univerzitetu u Jorku, u Engleskoj (Centre for Hyperpolarisation in Magnetic Resonance, University of York, Department of Chemistry, York, England) u iztrazivačkoj grupi prof. dr Simon Duckett-a.

Rezultate dosadašnjih ispitivanja objavila je u više različitih naučnih časopisa, odnosno prezentovala na različitim kongresima u oblasti fizičke hemije.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.