dr Mihajlo Marjanov

Mihajlo Marjanov rođen je 22. septembra 1931. godine u Banatskom Aranđelovu, gde je i završio osnovnu školu. Veterinarski fakultet, Univerziteta u Sarajevu, završio je 1959. godine.

U periodu od 1959. do 1964. godine bio je okupiran eksperimentalnim radovima na izradi svoje doktorske disertacije, sarađujući sa Zavodom za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Zavodom za reprodukciju domaćih životinja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju, na temu „Prilog istraživanju uticaja nekih spolnih i gonadotropnih hormona na reproduktivnu sposobnost krmače“ , odbranio je 10. decembra 1964. godine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

Zvanje naučnog saradnika za predmet Histologija i embriologija, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, stekao je 1973. godine, dok je od 1974. godine isti predmet predavao i studentima biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu, takođe, u Novom Sadu.

Marjanov dr Mihajlo obavljao je funkciju direktora Centra za eksperimentalnu medicinu Kliničke bolnice u Novom Sadu, od osnivanja pomenute institucije 1974. godine, pa sve do integracije Medicinskog fakulteta i Kliničke bolnice – 1977. godine.

Naučni saradnik dr Mihajlo Marjanov je tokom svog bogatog radnog i naučnog staža objavio više od dve stotine originalnih stručnih i naučnih radova.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.