dr Živko Mikić

prof. dr Živko MikićŽivko Mikić je bio redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na departmanu za arhoelogiju i istaknuti fizički antropolog.

Rođen je u Banatskom Aranđelovu, 28. maja 1946. godine, gde je i stekao osnovno obrazovanje. Gimnaziju je pohađao u Kikindi i Novom Sadu.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za arheologiju 1970. godine. Magistarski rad na temu „Afrički varijateti diluvijalnih ljudi“, odbranio je 1974. godine, na pomenutoj visokoškolskoj ustanovi. Doktorirao je 1979. godine, sa temom „Antropološki problemi praistorijskih populacija centralnog Balkana od neolita do kraja latenske epohe“.

Značajno je istaći da je profesor Mikić, doktorsku disertaciju odbranio na Gutenbergovom univerzitetu u Majncu – Nemačka (Beitrag zur Antropologie spätrömischer bis zum spätmittelalterlicher Bevölkerungen Jugoslawiens).

Od 1972. do 1985. godine bio je zaposlen u Balkanološkom centru Akademije nauka i umjetnosti BiH u Sarajevu, kao naučni saradnik – antropolog. Od 1985. godine bio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu u zvanju vanrednog, a od 1998. godine u zvanju redovnog profesora.

Objavio je i publikovao mnoge antropološke ostatke sa arheoloških lokaliteta širom Srbije i bivše Jugoslavije.

Profesor dr Živko Mikić preminuo je 25. marta 2016. godine u Beogradu.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.