Gavrilo Pekarović

Gavrilo Pekarović rođen je 15. marta 1812. godine u Oroslamošu (Banatsko Aranđelovo), od oca Dimitrija i majke Roze. Kršten je u pravoslavnom hramu u Oroslamošu, od strane tadašnjeg paroha Petra Miladinovića.

Osnovnu školu završio je u Oroslamošu, dok je gimnaziju pohađao u Segedinu. Medicinu je studirao u Pešti, marljivo posećivao predavanja i bio odličan student. Pekarović je tako 09. maja 1836. godine, na Medicinskom fakultetu u Pešti, promovisan za lekara, sa pravom da praktikuje medicinu na prostoru čitave Mađarske, njoj pridodatim provincijama (dakle i u Vojvodini), kao i na teritoriji austrijske monarhije.

Interesovanje za književnost Pekarović je pokazao kada je u Letopisu Matice srpske objavio prvo prevod pesme „Snoviđenje“, dok je kasnije objavio još dve pesme.

Svoju knjigu o negovanju dece u prvim godinama života „Čadoljub“, Pekarović je napisao još kao student medicine, daleke 1836. godine. Knjiga je štampana u Budimu, u Kraljevskom peštanskom sveučilištu.

Nakon završenih studija medicine, lekar Gavrilo Pekarović dolazi u Vršac, gde se i oženio Sarom Nančić, kćerkom uglednog trgovca. Takođe, u Vršcu, Pekarović se upoznao sa slavnim komediografom Jovanom Sterijom Popovićem. Poznanstvo lekara i pisca veoma brzo je preraslo u iskreno prijateljstvo. Tako je Jovan Sterija Popović  posvetio svom prijatelju Gavrilu Pekaroviću komediju „Tvrdica“.

Visoko ceneći istorijske zasluge Gavrila Pekarovića, pisca prve pedijatrijske knjige u nas, Društvo lekara Vojvodine, ponovo je štampalo ovu izuzetno retku knjigu u tiražu od 3.000 primeraka. Prodajom ovog tiraža sakupljen je novac za podizanje biste Gavrilu Pekaroviću.

Društvo lekara Vojvodine predložilo je 1979. godine da se upravo tokom Međunarodne godine deteta (1980.) podignu spomen biste doktoru Pekaroviću u Novom Sadu, Vršcu i Banatskom Aranđelovu.

Kako ni nakon dužeg traganja nije pronađen portret Gavrila Pekarovića, odlučeno je da se za vajanje poprsja biste pozajmi lik slavnog komediografa Jovana Sterije Popovića, inače velikog lekarevog prijatelja.

Gavrilo Pekarović

Spomen bista Gavrilu Pekaroviću u Banatskom Aranđelovu

Tako je u krugu Dečije univerzitetske klinike u Novom Sadu podignuta spomen bista  lekaru Pekaroviću 27. decembra 1979. godine. U Vršcu je spomen bista podignuta 24. marta 1980. godine, pred ulazom u medicinski centar „Anđa Ranković“. Na kraju, u  rodnom mestu Gavrila Pekarovića, Banatskom Aranđelovu, spomen bista je podignuta 09. oktobra 1980. godine, ispred medicinske ambulante.

Gavrilo Pekarović je svoju lekarsku praksu obavljao u Vršcu, sve do svoje prerane smrti, u 39 godini života, 08. marta 1851. godine. Pekarovićeva knjiga „Čadoljub“ i danas bi, po oceni stručnjaka, mogla biti veoma dobar udžbenik za studente medicine.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.