Miodrag Mendragić

Miodrag Mendragić Miodrag Mendragić je rođen 09. jula 1941. godine u Banatskom Aranđelovu, od oca Stevana i majke Milice Markov.

Osnovnu školu završio je u Banatskom Aranđelovu, dok je srednju trgovačku školu završio u Zrenjaninu 1960. godine.

Višu pedagošku školu, smer istorija – geografija, upisao je vanredno 1966. godine kao radnik i diplomirao 1971. godine.

Posao napušta dve godine kasnije i upisuje se kao redovan student na Filozofski fakultet, Univerziteta u Beogradu, na smeru savremena istorija. Diplomirao je 1976. godine na pomenutoj visokoobrazovnoj instituciji.

Radio je kao profesor istorije u više srednjih škola u Subotici.

Svoje  mesto među istaknutim meštanima Banatskog Aranđelova zaslužio je objavljivanjem monografije pod nazivom „Banatsko Aranđelovo“, 2002. godine.

Monografija - Miodrag MendragićNaime, pomenuta monografija nastala je kao plod višegodišnjeg upornog rada Miodraga Mendragića na istraživanju i prikupljanju građe iz oblasti istorije, geografije, etnologije i srodnih disciplina.

Činjenica da je Miodrag Mendragić prvi publikovao rad na temu prostora i naselja severnog Banata, koja do tada nije bila ozbiljnije eksploatisana, ukazuje na pionirski karakter monografije o Banatskom Aranđelovu.

Miodrag Mendragić je preminuo 2010. godine u Subotici.

 

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.