mr Slobodan Dražić

mr Slobodan DražićSlobodan Dražić rođen je 19. jula 1981. godine. Osnovnu školu pohađao je u Banatskom Aranđelovu, dok je gimnaziju završio u Novom Kneževcu.

Osnovne studije matematike, smer diplomirani matematičar, završio je na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2005. godine.

Magistarske studije, iz oblasti matematike u tehnici, pohađao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza oblika“ odbranio je 14. septembra 2010. godine, na prethodno pomenutoj visokoobrazovnoj instituciji.

Svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu tehničkih nauka, gde pod mentorstvom prof. dr Nataše Sladoje sa Fakulteta tehničkih nauka i prof. dr Joakima Lindblada sa „Swedish University of Agricultural Sciences“, Uppsala – Švedska, radi na izradi doktorske disertacije iz oblasti obrade slike.

Od 2005. godine radi kao profesor matematike, a nastavu je izvodio u osnovnim školama „Vasa Stajić“ i „Jožef Atila“ u Novom Sadu, zatim u srednjoj školi „Svetozar Miletić“, kao i u gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, takođe u Novom Sadu.

Sam početak svoje akademske karijere obogatio je učešćem, odnosno izlaganjem svojih radova na nekoliko međunarodnih simpozijuma u Srbiji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Takođe, koautor je više naučnih radova iz oblasti analize oblika, diskretne matematike i kompjuterske geometrije.

 

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.